Jak ważny jest przegląd instalacji elektrycznych?

Przegląd instalacji elektrycznej

Regularne przeglądy instalacji elektrycznych to konieczność, która wynika nie tylko z przepisów prawa budowlanego, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku. Powinny być wykonywane przynajmniej raz na rok. Od tego zależy bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników w zakresie zagrożeń pożarowych. Właściciele budynków muszą dbać o to, aby instalacja elektryczna była systematycznie sprawdzana przez specjalistów posiadających stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Z tego artykułu dowiesz się, jak krok po kroku wygląda przegląd instalacji elektrycznej.


Pierwszy etap: oględziny instalacji elektrycznej

Oględziny instalacji elektrycznej to pierwszy etap przeglądu. Podczas oględzin można ustalić, czy wszystkie elementy instalacji są wykonane i zamontowane prawidłowo. Specjaliści sprawdzają m.in. czy żaden z przewodów nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców, czy kontakty są prawidłowo zamocowane, czy gniazdka znajdują się w odpowiednich odległościach od źródeł wody itd. Konieczne jest także zweryfikowanie, czy urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia w stosunku do materiałów, jakie mogą znajdować się w pobliżu.

Drugi etap: pomiary instalacji elektrycznej

Po przeprowadzonych oględzinach wykonywane są specjalistyczne pomiary z zastosowaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej. Na tym etapie konieczne jest wdrożenie czterech podstawowych czynności, które pozwolą dokonać kompleksowej oceny.

  • Najpierw wykonywany jest pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem lub zwarciem. Kontrolowane są przy tym urządzenia, które stanowią zabezpieczenie przed zwarciami (np. wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa).
  • Następnie odbywa się pomiar skuteczności przeciwpożarowej. Urządzeniem zabezpieczającym jest w tym przypadku wyłącznik różnicowo-prądowy.
  • Pomiar rezystancji izolacji, dokonywany w trzecim etapie, pozwala na sprawdzenie, czy izolacja przewodów w instalacji cechuje się odpowiednio wysokim poziomem. Jest to istotna kwestia, gdyż wartość rezystancji izolacji wpływa na prawidłowe działanie wyłączników przeciwpożarowych.
  • Ostatni, ale nie mniej ważny jest pomiar wyłączników różnicowoprądowych. Na tym etapie sprawdzana jest sprawność działania tych wyłączników, które powinny skutecznie odłączać zasilanie w przypadku porażenia człowieka prądem elektrycznym.

Trzeci etap: protokół

Po przeprowadzonych oględzinach i pomiarach instalacji elektrycznej sporządzany jest szczegółowy protokół zawierający informacje na temat wykonanych czynności, a także istotne wnioski na temat zgodności lub odchyleń od norm i przepisów.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.