Przeglądy elektryczne

Okresowe przeglądy elektryczne wynikają z przepisów prawa. To oznacza, że nie są jedynie dobrą wolą właściciela konkretnego obiektu, ale przede wszystkim jego obowiązkiem. Jest to bardzo istotna kwestia dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, które na co dzień przebywają w budynku wielorodzinnym, użyteczności publicznej czy urzędzie. Tego typu kontrolę należy przeprowadzać przynajmniej co 5 lat, co wynika z prawa budowlanego.

Przegląd sieci elektrycznej obejmuje: sprawdzenie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, a także środków ochrony przed porażeniem, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji, a także aparatów. Cykliczne wykonywanie przeglądów jest o tyle ważne, że znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkowania konkretnego budynku i zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków, a także pożarów wywołanych zwarciem instalacji.

 

Sprawdzanie instalacji elektrycznej

Sprawdzanie instalacji elektrycznej nasi pracownicy dzielą na dwa etapy. Pierwszy to oględziny, a więc wizualna kontrola stanu okablowania oraz osprzętu. Z kolei druga część skupia się na wykonaniu precyzyjnych prób, a także pomiarów instalacji elektrycznej przy użyciu nowoczesnych, specjalistycznych mierników.

Nasi pracownicy zawsze stosują się do szczegółowego zakresu prac, który jest określony przez Polską Normę PN-HD 60364-6:2008. Podczas realizacji swoich obowiązków wykazują się zaangażowaniem oraz rzetelnością, co gwarantuje szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego instalacji. W zakresie oględzin można wyróżnić m.in.: rozmieszczenie oraz dobór urządzeń do odłączania izolacyjnego, sposób ochrony przed porażeniem, występowanie przegród ogniowych czy poprawność połączenia przewodów.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości oferujemy również naprawę instalacji elektrycznej.

 

Dlaczego warto pamiętać o przeglądach instalacji elektrycznej?

Ważne przeglądy instalacji elektrycznej zapewniają przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańcom budynków oraz pracownikom firm. Brak ważnego przeglądu może skutkować wysoką karą grzywny. Jeśli w wyniku awarii niesprawnej instalacji elektrycznej i braku ważnego przeglądu dozna ktoś uszczerbku na zdrowiu, właściciel budynku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Aktualny przegląd instalacji elektrycznej jest również niezbędny w sytuacji wystąpienia strat materialnych spowodowanych uszkodzeniem sieci elektrycznej oraz staraniem się o odszkodowanie od ubezpieczyciela.