Jakie standardy powinno spełniać oświetlenie awaryjne?

oświetlenie awaryjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, instalacje oświetlenia awaryjnego muszą być projektowane dla każdego obiektu budowlanego, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także straty materialne.

Normy wymagane do konstruowania oświetlenia awaryjnego

Awaryjne oświetlenie musi działać co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. W pomieszczeniach użytkowanych przy wyłączonym oświetleniu podstawowym należy stosować oświetlenia dodatkowe służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji. Instalacje oświetlenia awaryjnego trzeba konstruować i wykonywać zgodnie z normami PN-EN 60598-2-22:2015-01 P „Oprawy oświetleniowe – część 2: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego” PN-EN 1838:2005 P „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 P „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, PN-IEC 60364-5-56:1999 P „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”.

Oznaczenia drogi ewakuacyjnej

W celu stworzenia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację niezbędne jest odpowiednie oświetlenie stref przestrzeni. Oprawy powinny znajdować się co najmniej 2 m nad podłogą. Przy wszystkich wyjściach ewakuacyjnych oraz wzdłuż dróg ewakuacyjnych należy umieścić znaki podświetlone w taki sposób, by jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jeśli nie ma możliwości bezpośredniego dostrzeżenia wyjścia ewakuacyjnego, należy zastosować oświetlony znak kierunkowy lub szereg znaków. Odpowiednie natężenie światła wymaga, by oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego znajdowały się w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdych drzwi wyjściowych oraz w innych miejscach, gdzie niezbędne jest zwrócenie uwagi na sprzęt bezpieczeństwa lub potencjalne niebezpieczeństwo. W przypadku, gdy urządzenia przeciwpożarowe, przyciski alarmowe i punkty pierwszej pomocy nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, oświetlenie na podłodze w ich pobliżu powinno wynosić przynajmniej 5 lx.

Mnogość stawianych wymaga

Lampy użyte w obwodzie awaryjnym i obwodzie zasilania podstawowego mogą się różnić, lecz ich typy powinny być łatwo identyfikowalne. Oprawy awaryjne muszą być zdolne do zadowalającej pracy w trybie awaryjnym w temperaturze otoczenia 70oC przynajmniej przez połowę znamionowego czasu tego trybu. Powyższe wymagania w skrócie opisują tylko wybrane standardy, jakie są stawiane oświetleniu awaryjnemu. W celu szczegółowej analizy należy zapoznać się z wymienionymi w tekście normami. W przypadku potrzeby instalacji, naprawy lub wymiany oświetlenia awaryjnego w zakładzie pracy zaleca się zatrudnienie odpowiedniej firmy, która nie dopuści do tego, by oświetlenie nie przeszło kontroli.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.