Obowiązkowe przeglądy techniczne obiektów komercyjnych

Obowiązkowe przeglądy techniczne obiektów komercyjnych

Zgodnie z przepisami polskiego prawa właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek poddawania budynku okresowym przeglądom i sprawdzeniom jego stanu technicznego. Przede wszystkim kontroluje się, czy dany obiekt jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz czy zachowywane są w nim przepisy dotyczące ochrony środowiska. Równie ważne jest także utrzymywanie dobrego stanu wszystkich instalacji oraz dbanie o estetykę obiektu wraz z jego otoczeniem. Zależnie od typu kontroli może być ona wykonywana co roku lub rzadziej, zwykle przepisy określają szczegółowo, jakie elementy wchodzą w jej skład i kto może ją przeprowadzać.

Najważniejsze kontrole

Aby pracownicy i klienci galerii handlowej lub innego budynku o przeznaczeniu komercyjnym mogli w nim przebywać bezpiecznie, niezbędne jest dokonywanie w nim określonych prawnie kontroli.

Przynajmniej raz do roku należy przeprowadzać kontrolę:

- stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz czynniki niszczące pojawiające się podczas użytkowania;

- instalacji oraz urządzeń służących ochronie środowiska, to znaczy przeciwdziałających negatywnemu oddziaływaniu obiektu na otoczenie, w tym zarówno na przyrodę, jak i na ludzi. Szczególnie może chodzić tu o emisję szkodliwych pyłów i gazów, wprowadzanie do wód trujących ścieków, powodowanie nadmiernego hałasu i wytwarzanie pól elektromagnetycznych;

- stanu przewodów kominowych i wentylacyjnych;

- instalacji gazowych.

Natomiast rzadziej, bo raz na pięć lat, wymagana jest bardziej szczegółowa kontrola stanu technicznego całości budynku oraz znajdujacych się w nim instalacji. Sprawdza się w tym przypadku konstrukcję obiektu, przydatność do pełnionej funkcji i jego estetykę, a także bada działanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Kontroluje się stan sprzętu, zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemienie i izolację wszystkich przewodów. Po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, który następnie zostaje dołączony do książki obiektu budowlanego.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.